Dijous, 1 De Octubre De 2020
Sant Maurici, 8, Espot - 25597 Telèfon: 973624045 Fax: 973624045
ajuntament@espot.ddl.net

Novetats

29/03/2010

EDICTE


L’empresa GranPallars, SL ha presentat l’estudi d’impacte ambiental del projecte de substitució de dos telesquís del Bosc pel telecadira TSD4 El Bosc a l’estació d’Espot Esquí.
AJUNTAMENT
ESPOT
Cr. Carretera s/n
25597 ESPOT


EDICTE

L’empresa GranPallars, SL ha presentat l’estudi d’impacte ambiental del projecte de substitució de dos telesquís del Bosc pel telecadira TSD4 El Bosc a l’estació d’Espot Esquí.

De conformitat amb el que es disposa a l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, per al qual s’aprova el text refós de la Llei d’Evaluació d’Impacte Ambiental de projectes, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a comptar de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província durant el qual els interessats podran examinar l’expedient a les
dependències de l’Ajuntament en hores d’oficina i presentar al·legacions.

Espot, 29 de març de 2010.
L’alcalde,
Agustí Perot Llimiñana


Informació addicional


Mapa Web