Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Espot

Codi
250827
Comarca
Pallars Sobirà
Població
377
Superfície
97,3
Densitat
3,9
Altitud
1.318

Superfície (km²)

Municipi
97,3
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
3,9
Comarca
5,2
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
204
Comarca
3.697
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
173
Comarca
3.484
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
377
Comarca
7.181
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
35
Comarca
885
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
257
Comarca
4.757
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
61
Comarca
1.118
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
341
Catalunya
250.143

Població

Municipi
366
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
462
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
139
Comarca
2.481
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
36
Comarca
590
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
108
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
196
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
18
Comarca
423
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
118
Comarca
2.276
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
25
Comarca
528
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
233
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
170
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
296
Comarca
5.668
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
37
Comarca
558
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
33
Comarca
875
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
366
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
341
Comarca
6.426
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
25
Comarca
675
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
366
Comarca
7.101
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
184
Comarca
3.308
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
12
Comarca
333
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
196
Comarca
3.641
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
157
Comarca
3.118
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
13
Comarca
342
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
170
Comarca
3.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
287
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
249
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
9
Comarca
536
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
990
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
56,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
26
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
19
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
3
Comarca
45
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
46
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
4
Comarca
76
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
11
Comarca
70
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
30
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
10
Comarca
100
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
56
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
24
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
56
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
41
Comarca
1.188
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
12,56
Comarca
17,56
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,21
Comarca
-0,49
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
13,77
Comarca
18,05
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
339
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
253
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
276
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
208
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
339
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
5
Comarca
37
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
30
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
38
Comarca
307
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
49
Comarca
408
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
7,7
Comarca
15,3
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
26,2
Comarca
22,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
28
Comarca
26,8
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
38,2
Comarca
35,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
280
Comarca
5.419
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
61,1
Comarca
74,1
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
286
Comarca
5.316
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
79
Comarca
82,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
285
Comarca
5.295
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
65,3
Comarca
66
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
47,1
Comarca
50,3
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
276
Comarca
5.406
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
113
Comarca
1.821
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
91
Comarca
1.610
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
204
Comarca
3.431
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
218
Comarca
3.671
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
1.370
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
1.585
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
190
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
55
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
140
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
580
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
965
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
835
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
500
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
1.585
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
22
Comarca
353
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
58
Comarca
1.578
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
874,89
Comarca
792,52
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
29
Comarca
630
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
23
Comarca
666
Catalunya
775.829

Total

Municipi
52
Comarca
1.296
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
11,1
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
11,7
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,3
Comarca
18,4
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
6,5
Comarca
164,2
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
3,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
6,8
Comarca
208,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
2,4
Comarca
97,6
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
4,4
Comarca
111
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
6,8
Comarca
208,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
149
Comarca
3.183
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
299
Comarca
3.397
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
26
Comarca
923
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
474
Comarca
7.503
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
776
Comarca
13.719
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
56.049
Comarca
36.898
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
252
Comarca
196
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.132
Comarca
18.679
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.593
Comarca
5.127
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
15
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
2.681
Comarca
53.092
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.696
Comarca
54.464
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
0
Comarca
410
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
15
Comarca
760
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
15
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
11
Comarca
326
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
8
Comarca
221
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
333
Comarca
17.603
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
..
Comarca
27.016
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.952
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
9.584
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
204.300
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
59
Comarca
2.117
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
19
Comarca
39
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
6
Comarca
59
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
494
Comarca
2.834
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
6
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
1.560
Comarca
7.842
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
103
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
52
Comarca
702
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
214
Comarca
3.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
47
Comarca
653
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
150
Comarca
2.018
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
32
Comarca
569
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
443
Comarca
7.217
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,76
Comarca
1,85
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
70,6
Comarca
59,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
22
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
49,77
Comarca
191,85
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions