28° / 14° Intervalos nubosos con tormenta

En xifres

Espot

Codi
250827
Comarca
Pallars Sobirà
Població
385
Superfície
97,3
Densitat
4
Altitud
1.318

Superfície (km²)

Municipi
97,3
Comarca
1.377,92
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4
Comarca
5,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
209
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
176
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
385
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
35
Comarca
858
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
274
Comarca
4.905
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
63
Comarca
1.229
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
296
Catalunya
256.461

Població

Municipi
385
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
17
Comarca
448
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
148
Comarca
2.550
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
37
Comarca
664
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
102
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
209
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
18
Comarca
410
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
126
Comarca
2.355
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
565
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
194
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
176
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
308
Comarca
5.746
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
38
Comarca
564
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
39
Comarca
978
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
385
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
352
Comarca
6.510
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
33
Comarca
778
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
385
Comarca
7.288
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
193
Comarca
3.384
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
16
Comarca
380
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
209
Comarca
3.764
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
159
Comarca
3.126
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
17
Comarca
398
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
176
Comarca
3.524
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
287
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
251
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
13
Comarca
538
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
960
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
54,7
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
19
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
2
Comarca
43
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
35
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
5
Comarca
39
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
6
Comarca
74
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
33
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
54
Comarca
1.311
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
33
Comarca
762
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
21
Comarca
531
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
18
Comarca
372
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
15
Comarca
216
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
144
Comarca
3.189
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
12
Comarca
59
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
-3
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
13
Comarca
56
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
137
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
88
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
25
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
5
Comarca
112
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
9
Comarca
137
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-15,79
Comarca
-4,42
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
47,37
Comarca
14,5
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
28,95
Comarca
9,81
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
339
Comarca
7.056
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
253
Comarca
6.255
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
276
Comarca
6.283
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
208
Comarca
4.699
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
339
Comarca
7.134
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
5
Comarca
37
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
30
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
38
Comarca
308
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
49
Comarca
409
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
6
Comarca
11,4
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
22,4
Comarca
21
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,2
Comarca
26,5
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
44,5
Comarca
41,1
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
296
Comarca
5.407
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
86,8
Comarca
81,5
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
301
Comarca
5.477
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
65,4
Comarca
65,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
292
Comarca
5.346
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
67,5
Comarca
72,6
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
295
Comarca
5.384
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
85,4
Comarca
80,6
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
120
Comarca
1.885
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
90
Comarca
1.655
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
210
Comarca
3.540
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
220
Comarca
3.775
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
90
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
160
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
1.425
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
120
Comarca
1.690
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
195
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
140
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
625
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
1.005
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
965
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
590
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
135
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
120
Comarca
1.690
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
38
Comarca
407
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
64
Comarca
1.559
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.139,38
Comarca
1.019,43
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
33
Comarca
669
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
24
Comarca
645
Catalunya
800.323

Total

Municipi
57
Comarca
1.314
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
5,7
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
7,4
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,4
Comarca
15,2
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,7
Comarca
128,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
4,6
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
4,1
Comarca
160,9
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
1,3
Comarca
74,6
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
2,8
Comarca
86,3
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
4,1
Comarca
160,9
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
145
Comarca
3.189
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
271
Comarca
5.251
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
416
Comarca
8.440
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
34,9
Comarca
37,8
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
118,9
Comarca
107,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
784
Comarca
13.795
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
55.945
Comarca
36.826
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
252
Comarca
196
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.739
Comarca
19.716
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.663
Comarca
5.315
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
15
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
2.681
Comarca
53.092
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.696
Comarca
54.464
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
0
Comarca
410
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
15
Comarca
760
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
15
Comarca
1.372
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
11
Comarca
326
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
8
Comarca
221
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
333
Comarca
17.603
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
27.016
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.952
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
9.584
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
204.300
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
59
Comarca
2.117
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
6
Comarca
60
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
494
Comarca
2.835
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
6
Comarca
22
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
1.560
Comarca
7.842
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
103
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
52
Comarca
702
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
218
Comarca
4.050
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
46
Comarca
672
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
144
Comarca
2.033
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
32
Comarca
581
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
440
Comarca
7.336
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,93
Comarca
2,02
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
70
Comarca
62,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
24
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
1,9
Comarca
54,13
Catalunya
3.823.878,74